REALMÆGLERNE — NATURSTYRELSEN — GROWING TREES NETWORK FOUNDATION

VELKOMMEN I

REALMÆGLER FOLKESKOVEN

– EN DEL AF TUNE SKOV

REALMÆGLERNE — NATURSTYRELSEN — GROWING TREES NETWORK FOUNDATION

VELKOMMEN I

REALMÆGLER FOLKESKOVEN

– EN DEL AF TUNE SKOV

Baggrund

Sammen om et bedre klima

Ejendomsmæglerkæden RealMæglerne plantede i april 2020 i samarbejde med Naturstyrelsen 8,2 hektar Folkeskov ved Tune mellem Greve og Roskilde.

33.000 træer, primært bøg og eg, skyder i de kommende år op fra jorden på vegne af boligejerne, og dermed er etableringen af statsfolkeskoven Tune Skov et afgørende skridt nærmere målet.

Målsætningen for RealMæglerne skal ses i et større klimaperspektiv, der blev søsat med lanceringen af det digitale hjælpeværktøj Min Klimaberegner, som skal inspirere boligejerne til at træffe de rigtige beslutninger i forbindelse med energiforbedringer af boligen.

I klimaberegneren omregnes CO2-nedbringelsen ved de valgte forbedringer til antallet af træer, som hvert år kan optage den samme mængde CO2. Derved er der også en naturlig rød tråd til skoven i Tune.

Boliger og byggeri står ifølge Energistyrelsen for 40 procent af energiforbruget i Danmark, og boligejerne står dermed for en stor del af CO2-udslippet ifm. produktion af varme og energi.

Derfor har RealMæglerne besluttet at plante to træer i RealMægler Folkeskoven – en del af Tune Skov for hver bolighandel i kæden. Er du sælger eller køber af en lejlighed, et hus eller et sommerhus, planter din lokale ejendomsmægler et træ i skoven for dig.

Alle sælgere og købere får et diplom som bevis på, at træet er plantet.

Naturstyrelsen har siden 2007 arbejdet for at etablere en 240 ha (hektar, 1 ha = 10.000 kvm) stor statsskov – Tune Skov. De første træer blev plantet i april 2011 i skovens sydvestlige del.

Det er I/S Vandsamarbejdet Greve og Greve Kommune, som har opkøbt og doneret jorden til skov- og naturområdet i Tune. Naturstyrelsen har ansvaret for udvikling og drift.

Skoven ligger over et vigtigt grundvandsmagasin, og er samtidig beliggende bynært til stor glæde og gavn for lokalbefolkningens friluftsliv og sundhed. Ved at plante skov over grundvandet sikrer man leveringen af rent drikkevand til et stort antal husholdninger – herunder i København.

Læs mere om det vigtige grundvandsmagasin med drikkevand i RealMægler Folkeskoven her

Der skal ikke kun være træer i den nye folkeskov, men også åbne naturarealer med et rigt plante- og dyreliv. Det betyder bl.a., at der arbejdes med biodiversitet og variation i den levende natur.

Endelig skal skovens træer binde kuldioxid/CO2 (godt for klimaet), og træet kan på længere sigt benyttes som bæredygtige byggematerialer til fx husbyggeri og møbler.

Vidste du fx, at et godt dansk bøgetræ kan binde 3,5 kilo C02 om året?

Læs mere om træer, CO2 og klima her

0
NYE TRÆER PLANTET