Jordens ressourcer

Drikkevand

Skoven sikrer også drikkevandet

Når RealMæglerne planter to træer i RealMægler Folkeskoven for hver bolighandel i kæden – nemlig ét fra sælger og ét fra køber – er det meningen, at energiforbruget i boligen skal sættes i perspektiv.

Men Tune Skov, som RealMægler Folkeskoven er en del af, har også et andet formål. Den sikrer et nemlig vigtigt grundvandsmagasin, så borgere i Tune, Greve og Storkøbenhavn får rent drikkevand i vandhanerne i mange, mange år endnu.

Tune Skov er en statsskov, som strækker sig over imponerende 240 ha land i et smukt og kuperet terræn ved Tune mellem Greve og Roskilde.

RealMæglerne A/S har doneres 33.000 træer til RealMægler Folkeskoven – en del af Tune Skov.

Jorden, som skoven er plantet på, er opkøbt i fællesskab af I/S Vandsamarbejdet Greve, HOFOR og Greve Kommune og doneret til Naturstyrelsen. Det er Naturstyrelsen, som har ansvaret for driften af skoven.

Rummer vigtigt grundvandsmagasin

Undergrunden i Tune Skov rummer et stort og vigtigt grundvandsmagasin, som uden problemer kan levere rent drikkevand i vandhanerne de næste 100-200 år, og målinger viser, at kvaliteten af vandet er i top.

I/S Vandsamarbejdet Greve består af:

  • HOFOR
  • Greve Vandværk
  • Tune Vandværk
  • Karlslunde Bys Vandværk
  • Karlslunde Strands Vandværk
  • Kildebrønde Vandværk.

Alle vandværkerne betaler 25 øre pr. m3 drikkevand, der bliver oppumpet fra grundvandsmagasinet, til I/S Vandsamarbejdet.

I/S Vandsamarbejdet opkøber jord til skov.

Bedre end vand fra supermarkedet

HOFOR alene kommer til at aftage 1 mio. kubikmeter vand om året til københavnerne. (Der går 1.000 liter vand pr. kubikmeter).

Der er i alt syv drikkevandsboringer i skoven, og to mere er på vej.

Når skov og drikkevand hænger så tæt sammen, skyldes det, at skoven kan beskytte grundvandet mod pesticider, gødning, sprøjtemidler og anden forurening, der kan trænge ned igennem jorden og gøre det udrikkeligt. Ganske enkelt, fordi jorden ikke dyrkes.

Kvaliteten af drikkevandet i Tune er bedre end dét, man køber på flaske i supermarkedet.

Det bliver blot iltet og filtreret, inden det sendes ud i vandhanerne.

Skoven støvsuger CO2

RealMægler Folkeskoven er etableret som led i fortællingen om Min Klimaberegner, der skal inspirere nuv. og kommende boligejere til at vælge de rigtige løsninger, når de energiforbedrer boligen.

Boliger og byggeri står ifølge Energistyrelsen for ca. 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug.

I klimaberegneren omregnes CO2-nedbringelsen ved de valgte forbedringer til antallet af træer, som hvert år kan optage den samme mængde CO2. Et bøgetræ kan optage og binde 3,5 kilo CO2 om året.

Prøv Min KlimaBeregner
Drikkevand

Tune Skov sikrer rent drikkevand de næste 200 år. Foto: Unspalsh